Цитата

Для всіх оточуючих ми створюємо тільки правила, але для себе - одні лише винятки

Ш. Лемеля

Гурток з краєзнавства

Опубліковано: 23:15 31.01.2018

під керівництвом викладача вищої категорії, викладача –методиста

Алексєєнко Вікторії Борисівни

 для тих, хто бажає пізнати історію рідного краю, його традиції і культуру.

Основним методом роботи гуртка є самостійна діяльність студентів. Кожен член гуртка з урахуванням індивідуальних інтересів вибирає тему і самостійно працює над нею. У результаті роботи гуртка кожен зі студентів оволодіває певними уміннями і навичками дослідницької діяльності: складати бібліографію, анотацію, працювати з каталогом, краєзнавчою науковою літературою, з документальними матеріалами, записувати спогади, збирати краєзнавчий матеріал, користуватися логічними прийомами.

Одним з найважливіших завдань гуртка є збір місцевих краєзнавчих матеріалів для подальшого використання їх в навчально-виховній роботі у коледжі. Студенти із захопленням займаються збором матеріалу, пошуками історичних документів, фактів і відомостей. В процесі збору матеріалів з історії району організовуються зустрічі і бесіди з учасниками історичних подій.

Освітнє і виховне значення цих зустрічей і бесід величезне. Відомості, отримані з розповідей і бесід учасників історичних подій, є цінними історичними джерелами. Збір краєзнавчих матеріалів є важливою, але тільки першою частиною дослідницької роботи краєзнавців. Накопичення необхідних для виводів і узагальнень відомостей і фактів є як би підготовкою до власного дослідження. Всі записи розповідей і очевидців історичних подій, відомості, отримані з листування, а також архівні і музейні документи, спостереження, зібрані в походах, вивчаються, групуються по темах, систематизуються обробляються і використовуються для підготовки доповідей і повідомлень, нарисів і збірок, альбомів і виставок.

Чекаємо всіх бажаючих в аудиторії 49