Цитата

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

Т. Шевченко

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗКР ЗНТУ В 2017 РОЦІ

Опубліковано: 12:35 06.06.2017

Правила прийому до Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету в 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Запорізькому коледжі радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (далі – ЗКР ЗНТУ, коледж) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в ЗКР ЗНТУ.
Правила прийому до Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету в 2017 році (далі – Правила, Правила прийому) розроблені приймальною комісією Запорізького коледжу радіоелектроніки Запорізького національного технічного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умови, Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478.
Правила прийому розміщуються на веб-сайті ЗКР ЗНТУ і вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Правила прийому діють протягом календарного року.
Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано (за письмовою заявою вступника). Детальніше...

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4