Цитата

Вивчай все не з марнославства, а задля практичної користі.

Георг Крістоф Ліхтенберг

Розклад ІІІ курсу

Опубліковано: 21:28 11.01.2017

                                                                

Понеділок

ПМ 15-1 КС 15-1 ТК 15-1 ОТ 15-1 КСМ 15-1

Теорія ймовірності та матем. статист.
Слободяник О.О.
Ауд. 55    

 

Політологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 30    

-------------------- /
Обч.техніка
та мікропроц.
Тодоров С.Є. Ауд.46    
Фізичне виховання
Настич С.Г.
спортзал     
Мікросхемотех.
Нікітенко А.С. Ауд.45/
Економіка та
план.виробн.
Гнатків В.І. Ауд.45
Методи оптимізації
Слободяник О.О.
Ауд. 55    

 
Комп’ютерна схемотехніка
Шапаренко І.В.
Ауд.30  
 Інформатика
Катаєва А.О.
Ауд.46    
ОТ та програмування
Давидова Г.Ю.
Ауд.48    
Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал 

--------------------

Економіка планув. і організація виробн.
Гнатків В.І.
Ауд.30    
Засоби оргтехніки та їх тех.обслугов.
Хабренко Д.О.
Ауд.46    
Економіка промисловості 
Сайгак К.І.
Ауд.48    
Мікросхемотехніка
Нікітенко А.С.
Ауд. 45
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Вівторок

ПМ 15-1 КС 15-1 ТК 15-1 ОТ 15-1 КСМ 15-1
Бази даних та інформаційні сист.
Шевченко О.П.
Ауд.55    

 
Соціологія
Остапова Г.В.
Ауд.30    
Вища математика
Коваленко Ф.В.
Ауд.46    
Механіка
Боровик Ю.А.
Ауд.48    
Основи охорони праці
Лемешко О.А.
Ауд.45
Диференційні рівняння
Слободяник О.О.
Ауд. 55    
Вища математика
Ялова О.О.
Ауд.30    
Фізичне виховання
Настич С.Г.
спортзал     
Вища математика
Коваленко Ф.В.
Ауд.48
Соціологія
Остапова Г.В.
Ауд.45

Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал     

 

--------------------  

--------------------  Механіка
Боровик Ю.А.
Ауд.48
Стандартизація
Боровик Ю.А. Ауд.48 /
    Економіка та
планування виробн.
Гнатків В.І. Ауд.45
--------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Середа

ПМ 15-1 КС 15-1 ТК 15-1 ОТ 15-1 КСМ 15-1
Теорія ймовірності та матем. статист.
Слободяник О.О.
Ауд. 55   
Комп’ютерні мережі
Зиль О.М.
Ауд.30    
Цифрові системи комут. та їх техобс.
Бобко С.В.
Ауд.46    
Констр. та основи
виг. та ремонт ВЕТ
Лемешко О.А.
Ауд.48    
Периферійні пристрої
Ащеулова Ю.С.
Ауд.45
Чисельні методи
Ялова О.О.
Ауд.55    

 
Основи охорони праці
Лемешко О.А.
Ауд.30    
Обчислюв. техніка
та мікропроцесори
Тодоров С.Є.
Ауд.46    
Фізичне виховання
Настич С.Г.
спортзал     
Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал 
Основи охорони праці
Лемешко О.А.
Ауд.55    

 
Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал     
Основи телекомун. мереж та систем
Теребінов О.В.
Ауд.46    
ЕОМ, пристрої, системи та мережі 
Зиль О.М.
Ауд. 48    
Елементи вищої математики
Коваленко Ф.В.
Ауд.45
Організаційна година
Погорецька О.В.
Ауд. 55
Організаційна година
Ялова О.О.
Ауд. 28
Організаційна година
Ащеулова Ю.С.
Ауд.46
Організаційна година
Василенко Я.О.
Ауд.48
Організаційна година
Д’яченко І.В.
Ауд.45

Четвер

ПМ 15-1 КС 15-1 ТК 15-1 ОТ 15-1 КСМ 15-1
Бази даних та інформаційні сист.
Шевченко О.П.
Ауд.55    
СПЗ і ОС
Ащеулова Ю.С.
Ауд.30    
Вища математика
Коваленко Ф.В.
Ауд.46    
Констр. та осн. виг. та рем.ВЕТ
Лемешко О.А. Ауд.48/
ОТ та програм.
Давидова Г.Ю. Ауд.48    
Психологія
Остапова Г.В.
Ауд.45

Методи оптимізації
Слободяник О.О.
Ауд. 55    

 

Комп’ютерні мережі
Зиль О.М. Ауд.30 /

Вища математика
Ялова О.О. Ауд.30    

Фізичне виховання
Настич С.Г.
спортзал     
Вища математика
Коваленко Ф.В.
Ауд.48    
Основи маркетинга
Бужин Т.М.
Ауд.45
Бази даних та інформаційні сист.
Шевченко О.П. Ауд.55/
--------------------

 
Психологія
Остапова Г.В.
Ауд.30    
Основи охорони праці
Лемешко О.А.
Ауд.46    
ОТ та програмування
Давидова Г.Ю.
Ауд.48    
Елементи вищої математики
Коваленко Ф.В. Ауд.45 /
--------------------
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

П'ятниця

ПМ 15-1 КС 15-1 ТК 15-1 ОТ 15-1 КСМ 15-1
Математична логіка та теорія алгоритм.
Коваленко Ф.В.
Ауд.55
Укр.мова (за проф. спрямуванням)
Ніколаєць Л.Д.
Ауд.30    
Засоби оргтехніки та їх тех.обслугов.
Хабренко Д.О.
Ауд.46    
Стандартизація
Боровик Ю.А.
Ауд.48    
Периферійні пристрої
Ащеулова Ю.С.
Ауд.45
Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал     

 
Системи передавання даних
Хабренко Д.О.
Ауд.30    
Інформатика
Катаєва А.О.
Ауд.46    
Основи охорони праці
Лемешко О.А.
Ауд.48    
Укр.мова (за проф. спрямуванням)
Ніколаєць Л.Д.
Ауд.45
-------------------- Фізичне виховання
Джунь Ю.В.
спортзал     
Основи філософських знань
Остапова Г.В.
Ауд.46    
Основи підприємництва
Сайгак К.І.
Ауд.48    
Програмне забезпечення
Ащеулова Ю.С.
Ауд.45
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------