Цитата

Будь собою, інші ролі зайняті.

Оскар Уайльд

Розклад ІV курсу

Опубліковано: 12:17 20.01.2017

                                                                

Понеділок

ПМ 14-1 КС 14-1 ТК 14-1 ОТ 14-1 КСМ 14-1
Теорія систем і керування
Слободяник О.О.
Ауд.29
Технічні засоби РТС
Боровик Ю.А.
Ауд. 69
Психологія
Остапова Г.В.
Ауд. 47
КП з економіки
Сайгак К.І.
Ауд. 96
Системи упр. базами даних
Шевченко О.П.
Ауд. 36
Рівняння матем. фізики
Ялова О.О.
Ауд. 28
Теорія ймовір. та мат.статист.
Слободяник О.О. Ауд. 29 /
СУБД
Зиль О.М. Ауд. 29
Обл..інф.мер. підпр.та його техобслуговув.
Теребінов О.В.
Ауд. 74
Контроль якості ВЕТ
Боровик Ю.А.
Ауд. 69
Комп.мережі
Зиль О.М. Ауд. 36 /
СУБД
Шевченко О.П. Ауд.36
Спеціалізація з програмування
Шевченко О.П. Ауд. 36/
------------
Теорія автомат. управління
Катаєва А.О.
Ауд. 91
Цифр.сист.ком. та їх техн.обсл.
Бублик Л.В.
Ауд. 84
Соціологія
Остапова Г.В.
Ауд. 47
ККП
Зиль О.М.
Ауд. 37
--------------------- ПЗ РТС
Боровик Ю.А. Ауд. 69/
Тех. засоби РТС
Боровик Ю.А. Ауд. 69
-------------------- -------------------- --------------------

 

Вівторок

ПМ 14-1 КС 14-1 ТК 14-1 ОТ 14-1 КСМ 14-1
Економіка підр. і бух.облік
Гнатків В.І.
Ауд.44
Основи дискр. математики
Слободяник О.О.
Ауд. 29
Засоби оргтехн. та їх тех.обсл. Курсова робота
Хабренко Д.О. Ауд. 84
Діагностика та ремонт зас.ЕОТ
Давидова Г.Ю.
Ауд. 91
Мікропроцесорні системи
Тодоров С.Є.
Ауд. 92
Укр.мова ( за проф..спрям.)
Яркова О.А.
Ауд. 42
СУБД
Зиль О.М.
Ауд. 37
Економіка промисловості
Гнатків В.І.
Ауд. 44
Обчислюв. та МП в ЕА
Тодоров С.Є.
Ауд. 92
Системне програмування
Шевченко О.П.
Ауд. 36
-------------------- ККП
Зиль О.М.
Ауд. 37
Осн.телекомун. мер. та систем
Бублик Л.В.
Ауд. 84
Бази даних та інфор.системи
Катаєва А.О.
Ауд. 94
Програмне забезпечення
Ащеулова Ю.С.
Ауд. 40
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

Середа

ПМ 14-1 КС 14-1 ТК 14-1 ОТ 14-1 КСМ 14-1
Модел.вироб.та екон.процесів
Слободяник О.О.
Ауд.29
Економіка план і орг.виробниц.
Гнатків В.І.
Ауд. 44
Обл..інф.мер. підпр.та його техобслуговув.
Теребінов О.В.
Ауд. 74
ККП
Винокурова І.В.
Ауд. 33
Системне програмування
Шевченко О.П.
Ауд. 36
Чисельні методи
Ялова О.О.
Ауд. 28
Технічні засоби РТС
Боровик Ю.А.
Ауд. 69
СПЗ і ОС
Давидова Г.Ю. Ауд. 91/
Обл..інф.мер. підпр.та його техобсл
Теребінов О.В. Ауд. 74
Укр.мова ( за проф..спрям.)
Яркова О.А.
Ауд. 42
Інженерна психологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 45
Проект.інформ. ресур. Інтернет
Нікітенко А.С.
Ауд. 29
ПЗ РТС
Боровик Ю.А.
Ауд. 69
Цифр.сист.ком. та їх техн.обсл.
Бублик Л.В.
Ауд. 84
САПР
Шапаренко І.В.
Ауд.96
Мікропроцесорні системи
Тодоров С.Є.
Ауд. 92
Організаційна година
Слободяник О.О.
Ауд.29
Організаційна година
Нікітенко А.С.
Ауд.90
Організаційна година
Потапенко В.А.
Ауд.31
Організаційна година
Шеремет Н.В.
Ауд.33
Організаційна година
Шевченко О.П.
Ауд.36

Четвер

ПМ 14-1 КС 14-1 ТК 14-1 ОТ 14-1 КСМ 14-1
Політологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 45
КП з економіки
Гнатків В.І.
Ауд. 44
Бази даних та інфор. системи
Катаєва А.О.
Ауд. 84
Захист інформ. в комп.інф.сист
Давидова Г.Ю.
Ауд. 91
Захист інформ. в комп.інф.сист
Хабренко Д.О.
Ауд. 37
Спеціалізація з програмування
Шевченко О.П.
Ауд. 29
Інженерна психологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 45
СПЗ і ОС
Давидова Г.Ю.
Ауд. 91
ЕОМ,пристрої, сист. та мережі
Зиль О.М.
Ауд. 37
Технічне обсуговув.ЕОМ
Винокурова І.В.
Ауд. 36
Курсова робота з алгор.мов та програмування
Шевченко О.П.
Ауд. 29
Мікропроцесорні системи
Тодоров С.Є.
Ауд. 92
Осн.телекомун. мер. та систем
Бублик Л.В.
Ауд. 84
Інженерна психологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 45
Комп’ютерні мережі
Зиль О.М.
Ауд. 37
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

П'ятниця

ПМ 14-1 КС 14-1 ТК 14-1 ОТ 14-1 КСМ 14-1
Теорія систем і керування
Слободяник О.О.
Ауд.29
Захист інформ. в комп.інф.сист
Хабренко Д.О.
Ауд. 37
Волокно-оптич. сист.передачі
Давидова Г.Ю.
Ауд.91
Економіка промисловості
Сайгак К.І.
Ауд. 78
Технічне обсуговув.ЕОМ
Винокурова І.В.
Ауд. 36
Методи оптимізації
Слободяник О.О.
Ауд. 29
СПЗ і ОС
Ащеулова Ю.С.
Ауд. 40
Укр.мова ( за проф..спрям.)
Ніколаєць Л.Д.
Ауд. 43
Діагностика та ремонт зас.ЕОТ
Давидова Г.Ю.
Ауд. 91
Політологія
Д’яченко І.В.
Ауд. 45
Спеціалізація з програмування
Шевченко О.П.
Ауд. 29
Теорія ймовір. та мат.статист.
Слободяник О.О.
Ауд. 36
-------------------- Обч.та МП в ЕА
Тодоров С.Є. Ауд. 92 /
Політологія
Д’яченко І.В. Ауд. 45
КП з економіки
Гнатків В.І.
Ауд. 44
-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------