Цитата

Я ніколи не віддам життя за свої переконання, тому що я можу помилятися.

Бертран Рассел

Навчальна екскурсія на Запорізький завод компанії Carlsberg Ukraine

Опубліковано: 05:06 10.10.2014

  

Запорожский колледж радиоэлектроники. ИТ форум 2014

Навчальна екскурсія на

Запорізький завод компанії Carlsberg Ukraine

 

     Кожен  період  життя  ставить  перед  педагогами  свої  цілі  та  методи  їх  досягнення.  Сучасна  концепція  освіти  полягає  у  саморозвитку,  самовдосконаленні  особистості,  а  для  професійних  освітніх  закладів  ще  й  досягненню  професійної  компетентності. Таким  чином  і  з’являються  нові  сучасні  технології  навчання,  як  результат  пристосування  до  сучасного  життя,  яке  вносить  свої  корективи  у  навчальний процес. В результаті відбувається поступовий процес  реформування  та  демократизації  освіти,  що  відповідає  усім  змінам  у  нашому  суспільстві.

   Викладачі коледжу радіоелектроніки намагаються знайти саме ті методи і   форми роботи, які нададуть можливість студенту отримати глибокі та міцні знання, розвивати вміння та навички, застосовувати їх на практиці.Але  жодна  навчальна  дисципліна сама  по  собі  у  відриві  від  інших  наук неспроможна сформувати  професійну  компетентність  майбутнього  фахівця. Реалізація  міждисциплінарних зв’язків у навчальній діяльності є одним із необхідних дидактичних засобів  формування у студентів професійних знань та навичок.

    ПАТ ЗАЗ”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

       8 жовтня 2014 року за ініціативою викладачів Клименко Г.В. та Боровик Ю.А. з дисциплін „Чинники успішного працевлаштування за фахом” та „Технічні засоби РТС” в групі КС11-1(класний керівник Ялова О.О.) організована навчальна екскурсія на завод компанії Carlsberg Ukraine з метою вивчення засобів автоматизації сучасного виробництва, а також встановлення, розширення зв'язків роботодавців з навчальним закладом та сприяння працевлаштуванню випускників коледжу.  

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

      Запорізький завод є найбільш потужним серед трьох підприємств Carlsberg Ukraine. Завод сертифікований за міжнародними стандартами якості, безпеки продукції та управління у сфері харчової продукції - ISO9001 («Системи менеджменту якості»), ISO14001 («Системи менеджменту навколишнього середовища») і ISO22000 ( Системи менеджменту безпеки харчових продуктів).

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

      Під час проведення екскурсії начальник цеху Васильєв Сергій Миколайович ознайомив студентів з системою керування, основним технологічним обладнанням, робототехнічними комплексами, які використовуються на підприємстві. Звернув увагу на ті реальні знання та навички, якими повинен володіти молодий фахівець на момент працевлаштування на завод.

 ИТ форум 2014”. Запорожский колледж Радиоэлектроники ЗНТУ

       Співпраця з роботодавцями завжди є плідною. Це запорука успіху для студентів у майбутньому. Адже вони стають більш обізнані, інформовані. Впевнені, що проведена екскурсія допоможе нашим студентам розширити своє бачення ринку праці, конкуренції, а отже, вони матимуть більше можливостей для працевлаштування.

Життя коледжу