Цитата

Багато з вас знайомі з перевагами програміста. Їх всього три, і зрозуміло це: лінь, нетерплячість і гординя.

Larry Wall

ВІДБУВСЯ ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ!

Опубліковано: 07:23 17.06.2015

Випускаюча циклова комісія професійної та практичної підготовки за спеціальностями «Прикладна математика», «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем», «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»

8-9 червня 2015 року студенти денного відділення за спеціальністю 5.05020102 «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» звітували про рівень свого професійного становлення на публічному захисті дипломних проектів, який є логічним завершенням навчальної діяльності. 

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 

Захист проходив в офіційній атмосфері за участю вимогливої та високопрофесійної державної  кваліфікаційної комісії під головуванням Бойко О. В.- начальника служби автоматизації технологічних процесів і програмного супроводження КП «Водоканал»; заступник голови ДКК – Слободяник О. О. -викладач вищої категорії, викладач-методист, голова випускаючої циклової комісії; члени комісії: Рибін В. О.- старший викладач кафедри КСМ, заступник декана факультету комп’ютерних наук та технологій ЗНТУ, секретар ДКК – Лисунов П. О. – завідувач навчальної лабораторії.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Підтримати студентів прийшли класний керівник групи КС-11-1 Ялова О.О., завідувач відділенням Клименко Г.В., викладачі циклової  комісії, керівники дипломних проектів Нікітенко А.С., Хабренко Д.О, Савін С.І., Боровик Ю.А., друзі та батьки студентів.

Захист дипломних проектів – це продовження навчання, репетиція перед дорослим життям та можливість для студентів спробувати та навчитися презентувати себе та свої професійні напрацювання  перед аудиторією, логічно обґрунтувати свою думку та вміння переконувати замовника, що саме його виріб найкращий!

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

ДКК відзначила, що випускники за час навчання отримали глибокі теоретичні знання зі спеціальних дисциплін і набули практичні навички виконання технічних  і економічних розрахунків.

Захист пройшов успішно: 14 дипломників захистили проекти з оцінкою «відмінно», 5 – «добре», 7 – «задовільно».

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Державна екзаменаційна комісія відмітила якість дипломних проектів, відображення класичних питань теорії, сучасних досягнень в галузі розробки новітніх програмних технологій, систем керування базами даних, системного програмування і операційних систем, геометричного моделювання об’єктів і систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних технологій.

Серед кращих, слід визначити дипломні проекти таких студентів, як Олешко О., Романюта М.,  Іщенко В.,  Бредіхін Д.,  Ніколаєнко П.,  Грицун Г.,  Кондратьєв Р. , Потапов С. , Бабайкін Д., Ільченко В., Ривкін В., Сенчик Д., Спаська Є., Черненко Д. Дані розробки рекомендовані до впровадження у виробництво.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Дипломні проекти  мають оригінальний характері свідчать про високий ступінь професійної підготовки. У процесі захисту проектів студенти переконливо викладали основні результати свого дослідження, обізнано відповідали на питання членів державної кваліфікаційної комісії. Що характерно, ряд дипломів цього року супроводжувалася мультимедійними презентаціями.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Побажаємо випускникам самореалізації, невтомності духу для постійної роботи над собою, наполегливості та успіху на професійному шляху, який вони для себе обрали.

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Життя коледжу