Цитата

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

Т. Шевченко

Інформаційний захід „ Я хочу жити в якісному світі”

Опубліковано: 18:21 24.11.2011

7 жовтня 2011 року до Міжнародного дня стандартизації викладачем     Боровик Ю.А. в гуртожитку коледжу проведено інформаційний захід  „ Я хочу жити в якісному світі” за планом:

1. Випуск стіннівки студентами групи КС08-1

Інформаційний захід „ Я хочу жити в якісному світі”

 

2. Доповідь викладача про Міжнародну організацію зі стандартизації

Інформаційний захід „ Я хочу жити в якісному світі”Інформаційний захід „ Я хочу жити в якісному світі”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародна Організація зі Стандартизації (англ. International Organization for Standardization, ISO) — міжнародна організація, метою діяльності котрої є ратифікація розроблених спільними зусиллями делегатів від різних країн стандартів.

Організація ISO була заснована 23 лютого 1947 двадцятьма п'ятьма національними організаціями з стандартизації, як координуючий орган.

Доки ISO залишається неурядовою організацією, її можливості у розробці та ратифікації стандартів значно більші, ніж в інших подібних організацій. Це сприяло тому, що багато її стандартів стали державними у багатьох країнах, і дозволяє досить ефективно координувати дії багатьох національних організацій з стандартизації.

Організація ISOОрганізація ISOОрганізація ISOОрганізація ISO

 

 

 

 

 

 

 

Назва організації зазвичай пишеться, як «ISO». Великою і дуже частою помилкою є те, що це акронім, котрий розшифровується, як «International Standards Organization», чи щось подібне. ISO — не акронім; ця назва походить від грецького слова isos, що українською перекладається, як «рівний».

Найжорсткіші вимоги до якості містять міжнародні стандарти, розроблені Міжнародною організацією стандартизації — ISO, що їх використовують для сертифікації виробів, призначених для експорту в інші країни і реалізації на світовому ринку. Міжнародна організація з стандартизації (англ. Internstional Organization for Standardization, ISO) — міжнародна організація, яка займається випуском стандартів.

На сьогоднішній день до ISO входить 161 країна зі своїми національними організаціями з стандартизації. Україну в ISO представляє Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики [1]. Загалом у складі ISO більше ніж 80 комітетів-членів. Крім комітетів-членів членство ISO можуть мати статус членів-кореспондентів, котрі являються організаціями з стандартизації держав на стадії розвитку. Категорія член-абонент введена для країн що розвиваються.

Організаційно в ISO входять керуючі і працюючі органи. Керуючі органи: Генеральна ассамблея (найвищий орган), Рада, Технічне керуюче бюро. Робочі органи — технічні комітети (ТК), підкомітети, технічні консультативні групи (ТКГ).

Генеральна асамблея — це зібрання керуючих осіб і делегатів, призначених комітетами-членами. Кожний комітет-член має право представити не більше трьох делегатів, але їх можуть супроводжувати спостерігачі. Члени-корреспонденти і члени-абоненти беруть участь як спостерегачі.

Рада керує роботою ISO у перервах між сесіями Генеральної асамблеї. Рада має право, не скликаючи Генеральну асамблею, направити в комітети-члени опитування для консультації або доручити комітетам-членам їх вирішення. На засіданнях Ради рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні комітетів-членів Ради. У період між засіданнями і при необхідності Рада може приймати рішення шляхом переписки.

Раді ISO підпорядковується сім комітетів: ПЛАКО (технічне бюро), СТАКО (комітет з вивчення наукових принципів стандаризації); КАСКО (комітет з оцінювання відповідності); ІНФКО (комітет з науково-технічної інформації); ДЕВКО (комітет з надання допомоги країнам, що розвиваються); КОПОЛКО (комітет із захисту інтересів споживачів); РЕМКО (комітет зі стандартних зразків).

3. Інформація про регіональний етап виставки – конкурсу дитячого малюнку  „ Я хочу жити в якісному світі” , який провів Запоріжжя- стандартметрологія.

3 вересня 2011 року відбулося засідання регіонального конкурсного журі, на якому були визначені роботи переможців регіонального етапу виставки конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі».

Цього року на участь у конкурсі надійшло 547 робіт юних художників з понад 60-ти навчальних закладів і центрів дитячої та юнацької творчості міста Запоріжжя та районів області. Зокрема, у номінації «Я пізнаю якісну продукцію» – 203 малюнка, «Ми архітектори якісного світу» – 263, «Кращий плакат» – 83. Три чверті усіх малюнків організатори регіонального етапу конкурсу отримали з районів області.

Крім 27-и основних переможців, конкурсне журі традиційно вирішило відзначити  кращу роботу серед наймолодших учасників та ще шість – за оригінальне виконання.

Церемонія нагородження переможців і виставка робіт всіх учасників регіонального етапу відбудуться наприкінці жовтня у конференц-залі ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». 9 робіт, що посіли перші місця, візьмуть участь у загальнодержавному етапі конкурсу, який триватиме протягом жовтня. Переможці другого етапу конкурсу за нагородами поїдуть разом із батьками до Києва.

Довідково: Регіональний етап VII Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» розпочався у квітні. До участі запрошувались юні художники віком від 5 до 18 років, яким була надана можливість висловити своє бачення якісного світу в трьох традиційних номінаціях: «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми – архітекторі якісного світу» і «Кращий плакат на споживчий тематику». Головні критерії оцінювання, якими керувалось журі при визначенні переможців, – актуальність та повнота розкриття обраної теми, володіння технікою виконання, творчий підхід і акуратність.

4. Політика у сфері якості  ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на 2011 рік

Політика керівництва ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ   ЦЕНТР  СТАНДАРТИЗАЦІЇ,   МЕТРОЛОГІЇ   ТА   СЕРТИФІКАЦІЇ” (   далі     –   ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ») у сфері якості спрямована на задоволення вимог суспільства і Замовників в сфері технічного регулювання та споживчої політики та постійне поліпшування системи управління якістю.

Стратегічна мета – забезпечення сталого розвитку та росту об’ємів робіт та послуг, які виконуються в сфері технічного регулювання та споживчої політики за рахунок максимального задоволення потреб замовників, мінімізації виробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень та виконавчої дисципліни.

Основні принципи:

 • орієнтація на споживача;
 • залучення працівників до управління якістю;
 • процесний підхід – управління діяльністю та ресурсами як процесом;
 • системний підхід до управління – управління діяльністю підприємства як системою взаємозв’язаних процесів;
 • постійне покращення діяльності підприємства;
 • прийняття рішень на основі фактів;
 • неупередженість при проведенні державного нагляду у суб’єктів підприємництва;
 • взаємовигідні стосунки з постачальниками та всіма зацікавленими сторонами.

ДП задовольняє вимоги та завойовує довіру Замовників, забезпечуючи функціонування усіх процесів, пов`язаних з системою управління якістю, спрямовуючи свій потенціал на:

 • постійне оновлення метрологічного та випробувального обладнання;
 • постійне удосконалення процесів, що стосуються розуміння і задоволення потреб замовників;
 • створення належного виробничого середовища яке повністю здатне задовольнити потреби споживачів;
 • проведення ефективного державного нагляду у регіоні, спрямованого на забезпечення споживачів безпечними та якісними товарами;
 • підтримання на високому рівні компетентності персоналу;
 • удосконалення взаємодії персоналу за принципом системного підходу;
 • мінімізацію ризиків при прийнятті управлінських рішень;
 • періодичного моніторингу та вимірювання процесів системи управління якістю для запобігання виникненню проблем;
 • постійного вдосконалення системи управління якістю і поліпшування її результативності.

Географія структурних підрозділів  ДП «Запоріжястандартметрологія»

Керівництво ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» бере на себе:

 • відповідальність за реалізацію Політики та Цілей у сфері якості, забезпечуючи умови та наявність необхідних ресурсів;
 • зобов`язання регулярно розглядати виконання Програми якості та приймати рішення у сфері якості;
 • зобов`язання періодично аналізувати й оцінювати Політику у сфері якості щодо її постійної придатності.

Гарантом  реалізації  прийнятої  політики  в сфері  якості є  генеральний  директор  ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», який забезпечує розуміння і слідування політиці в сфері якості всіма працівниками підприємства, створює умови для залучення їх до процесу управління якістю і максимального розвитку їх особистих творчих здібностей.

5. Відповіді на запитання студентів стосовно виробництва якісної продукції в м.Запоріжжя (на підставі інформації Запоріжжястандарт- метрології).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Життя коледжу