Цитата

Комп’ютер виконує дуже прості операції – бере число, додає до іншого числа, порівнює результат з третім числом – але виконує їх зі швидкістю, скажімо, 1000 000 в секунду. На швидкості 1000 000 операцій в секунду результати більше нагадують магію

Стів Джобс

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

Опубліковано: 09:07 16.06.2016

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Кваліфікація – технік із системного адміністрування

 

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

Соціально-економічне значення спеціальності

Сьогодні найбільш динамічно та успішно розвиваються комп'ютерні та інформаційні технології, застосування яких стало настільки різноманітним, що виникла необхідність їх розглядати не окремо, а в системному плані. Це привело до формування нового напрямку в галузі технічних наук – системної інженерії.

Системна інженерія займається вивченням питань, пов'язаних з розробкою та експлуатацією програмно-апаратних систем. Сферою діяльності системної інженерії є проектування, впровадження та обслуговування систем різного призначення, створених на основі використання сучасних інформаційних технологій.

Технік із системного адміністрування – це працівник, посадові обов’язки якого полягають у забезпеченні штатної роботи парку комп'ютерної техніки, комп’ютерної мережі, автоматичної інтегрованої або робототехнічної системи, працездатності програмного забезпечення, а також інформаційної безпеки організації. Таким чином, технік із системного адміністрування – це провідний ІТ-фахівець, який відповідає за

безперервну та безпечну роботу всієї комп’ютерної техніки у компанії.

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

Характеристика процесу праці

Техніки із системного адміністрування вміють:

- адмініструвати сучасні робототехнічні системи та обладнання автоматизованих виробничих систем;

- здійснювати програмування робототехнічних систем і супровід програмного забезпечення;

- налагодити та обслуговувати локальну мережу з використанням сучасного мережевого обладнання;

- підключити корпоративну мережу до Інтернет, забезпечивши при цьому необхідний рівень безпеки;

- підтримати роботу ІТ-інфраструктури компанії, парку ПК;

- діагностувати та виправляти різноманітні мережеві несправності.

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

Вимоги до фахівця

Для того, щоб стати фахівцем у своїй галузі, необхідна ґрунтовна підготовка з фахових дисциплін:

- комп’ютерна електроніка та схемотехніка;

- архітектура комп'ютерів і комп’ютерних мереж;

- програмування на мові Асемблера.

Для успішного опанування професії випускники отримують поглиблені знання в таких сферах:

- операційні системи та системне програмування;

- структурне і об’єктно-орієнтоване програмування;

- технічні засоби і програмне забезпечення робототехнічних систем та інші.

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

Перспективи зайнятості

До переваг професії можна віднести необхідність у кваліфікованих фахівцях. Сфера інформаційних технологій в нашій країні розвивається швидкими темпами. Попит на таких фахівців постійно перевищує пропозицію, тому працевлаштування для техніків із системного адміністрування не складає проблеми.

Випускники можуть працевлаштовуватись у IT-відділах державних і комерційних компаній, підприємств, банків, у навчальних закладах, а також у компаніях, які займаються системною інтеграцією й аналізом.

ВИБИРАЄМО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

 

 Викладач-методист Боровик Ю.А. 

Новини