Цитата

Для всіх оточуючих ми створюємо тільки правила, але для себе - одні лише винятки

Ш. Лемеля

Акредитація спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Опубліковано: 08:15 29.06.2016

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України № 1303л від 10.06.2016 року в коледжі  з 15 по 17 червня 2016 року працювала експертна комісія  з акредитації спеціальності «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем» у складі: Пасько Віктор Петрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної кібернетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Янко Людмила Онисимівна - голова циклової комісії комп’ютерних і математичних дисциплін Черкаського політехнічного технікуму.

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

 Під час роботи експертної комісії оглянута матеріально-технічна база коледжу: навчальні кабінети, лабораторії, комп’ютерні класи, майстерні. Перевірені умови проходження виробничої і переддипломної практики на базових підприємствах. Написання комплексних контрольних робіт з дисциплін, вибіркова перевірка звітів з практики, курсових та дипломних проектів засвідчили достойний рівень знань, вмінь та навичок студентів з даної  спеціальності.

Для оцінки якості практичної підготовки студентів випускаючою цикловою комісією за даною спеціальністю була проведена соціонічна міні-конференція «Кластер науки, освіти і виробництва, як інноваційна форма співпраці у підготовці сучасного спеціаліста». Для довідки: прикладне значення соціоніки полягає у правильній оцінці людиною власного потенціалу і знаходження адекватних шляхів самореалізації та професійного вибору.

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Під час конференції пройшла дискусія про підготовку майбутніх фахівців галузі в умовах сучасного виробництва, в якій взяли участь члени експертної комісії, колектив випускаючої циклової комісії та керівництво коледжу.

На початку заходу викладач Боровик Ю.А. у своїй доповіді «Впровадження принципів дуальної освіти в ЗКР ЗНТУ» розповіла про практичний досвід коледжу, формулу навчання «2 в 1» та довела необхідність запровадження дуальної моделі в практику української вищої професійної освіти для забезпечення відповідності результатів навчання сучасним вимогам роботодавців.

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Переконливо продемонстрували свої творчі проекти студенти групи КС12-1:

- Величко В.В. «Розробка в САПР Unigraphics NX технологічного процесу та керуючої програми для оброблювального центра моделі ИС-800» (керівник Боровик Ю.А.)

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

- Гаркуша В. «Розробка інформаційного порталу для ЗОШ №109» (керівник Хабренко Д.О.).

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

- Ликін О. «Параметричне 3D-моделювання шпиндельного вузла координатного машинного  центра КМЦ- 600 в інтегрованій САПР КОМПАС -3D v15» (керівник Боровик Ю.А.).

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

- Котенко А. «Розробка  ігрового додатку під Аndroid-платформу» (керівник Шевченко О.П.).

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

- Павлов М. «Розробка комп’ютерної гри «Escape the fate» на мові програмування Delphi Borland» (керівник Хабренко Д.О.).

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Голова циклової комісії Слободяник О.О. у своїй презентації ознайомила учасників із реально працюючими інноваційними програмами в коледжі та зазначила актуальність поєднання принципів дуальної та STEM- освіт.

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Завідувач відділенням Клименко Г.В. розповіла про творчий та креативний підхід класних керівників коледжу у вихованні майбутніх спеціалістів. У своїй доповіді Ганна Валеріївна підкреслила, що сенс діяльності колективу коледжу – допомогти студенту зрозуміти, що кожна людина здатна в знайти своє місце в житті, стаючи справжнім громадянином, навчитися вірити в свої сили й жити в гармонії з собою.

Акредитація спеціальності  «Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем»

Компетентні члени експертної комісії зробили висновки, що кадрове, методичне та матеріальне забезпечення даної спеціальності в цілому відповідають встановленим вимогам щодо підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Висновки експертних комісій прийняті і затверджені. Чекаємо рішення Державної атестаційної комісії про видачу сертифікатів на продовження підготовки фахівців вказаної спеціальності.

 

 Викладач-методист Боровик Ю.А.

 

Життя коледжу