Цитата

Все що нас не вбиває, робить нас сильнішими.

Ф. Ніцше

Нетворкінг: «Формування громадянської компетентності учнівської молоді»

Опубліковано: 20:13 24.09.2017

На сьогодні проблема освіти об'єктивно висувається на перший план серед багатьох інших проблем людства. Постійне реформування освіти в руслі сучасних

тенденцій ставить перед вищою школою та її педагогами нові задачі з підготовки молодих спеціалістів, оскільки йдеться про формування майбутнього фахівця, від рівня підготовленості якого знач­ною мірою залежить економічний, політичний, соціальний, культурний розвиток суспільства.

20 вересня 2017 року за ініціативою випускаючої циклової комісії  професійної та практичної підготовки за спеціальностями «Прикладна математика», «Обслуговування комп’ютеризованих  інтегрованих і робототехнічних систем», „Обслуговування комп’ютерних систем та мереж” за підтримкою КЗ " Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради  і КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради проведено нетворкінг: «Формування громадянської компетентності учнівської молоді».  

Захід розраховано на викладачів, які ставлять собі за мету постійне самовдосконалення та яких цікавлять питання оновлення змісту та технологій навчального процесу.

Метою заходу було обговорення сучасних інструментів критичного мислення і комунікації, які мають сприяти формуванню у зростаючої особистості патріотичних цінностей та консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави.

З доповіддю «Чому варто бути поінформованою людиною» нетворкінг відкрила голова циклової комісії Слободяник Олена Олегівна.

Сучасні тенденції громадянської освіти обговорила  з присутніми методист Регіонального науково-методичного центру «Освіта та громадянське суспільство» ЗОІППО ЗОР Богомолова Наталя Миколаївна.

Національно-патріотичне виховання у викликах часу проаналізувала тренер з національно-патріотичного виховання Обласного центру патріотичного виховання молоді  Шконда Марина Анатоліївна.

Адже це були не тільки доповіді – це і обмін думками, і тренінг, і самоосвіта для всіх учасників. 

Не можна сказати, що захід надав вичерпні відповіді на питання, що хвилюють викладачів нашого коледжу. Але головне те, що були порушені виховні завдання сучасного навчального закладу. Якою ж повинна бути освіта? Що має стати пріоритетами у системі освіти? Майже одноголосно учасники підтримали думку, що викладач повинен забезпечити оптимальний баланс між локальним та глобальним з тим, щоб молода людина, формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобального світу, була здатною жити і діяти у цьому світі; нести частку відповідальності за нього; бути не лише громадянином країни, а й громадянином світу.

Викладач-методист Боровик Ю.А.