Співпраця з вищими навчальними закладами

Якісна освіта є одним з найголовніших чинників зростання якості людського капіталу, генератором нових ідей, запорукою динамічного розвитку економіки і суспільства в цілому.

Сучасний рівень розвитку технічного і методичного забезпечення бізнесу потребує від спеціалістів високого рівня знань і широкого спектра вмінь та навичок, тому більшість випускників ЗКР ЗНТУ продовжують навчання для отримання кваліфікації бакалавра та магістра.

В коледжі діє ступенева освіта, яка дає можливість випускникам продовжити навчання з обраної спеціальності за скороченим терміном  у ЗНТУ, а також в інших   вищих навчальних закладах III -IV рівнів акредитації:

 

1

Запорізький національний технічний університет

 


zntu.edu.ua

 

2

Запорізька державна інженерна академія


zgia.zp.ua

 

3

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

 

econom.zp.ua

 

4

Запорізький національний університет


znu.edu.ua

 

5

Класичний приватний університет

 

 

virtuni.education.zp.ua/info_cpu

 

6

Національний аерокосмічний університет  ім. М.Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"

khai@khai.edu

В останні роки партнерські відносини коледжу з вищими навчальними закладами м.Запоріжжя набули якісно нового рівня. Проводяться практичні заняття на базі ЗНТУ. Щорічно студенти четвертого курсу проходять рецензування дипломних проектів на кафедрах ВНЗ.

Успішно розвиваються партнерські стосунки викладачів коледжу та ВНЗ. Співпраця дозволяє краще уявити перспективи подальшого розвитку навчального закладу, використати у навчальному процесі позитивний досвід колег, ознайомитися з передовою технікою та технологіями, підготувати студентів,  підвищити престижність навчання у самому коледжі.

Цитата

Балаканина нічого не вартa. Покажіть мені код.

Linus Torvalds