Студентське самоврядування

Студентське самоврядування — це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом та є формою самоорганізації студентів, самостійною громадською діяльністю, механізмом представництва й відстоювання своїх прав і, найголовніше, можливістю самореалізації студента як відкритої, цілеспрямованої та освіченої особистості.

Студентська рада це виконавчий орган студентського самоврядування. Суть його існування полягає у реальній участі студентів в управлінні навчально-виховним процесом. Студентська рада не лише приймає участь у вирішення різноманітних освітніх питань у коледжі, а й самостійно планує, організовує, проводить різноманітні заходи: інтелектуального, розважального, спортивного характеру. Також підтримує студентську молодь, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті, захищаючи права та інтереси студентів. Студентська рада коледжу у своїй структурі має студради відділень відповідних спеціальностей., які формуються за рахунок студентськогосамоврядування групи.

Студентське самоврядування групи складається зі старости групи, заступника старости та профорга. 

Основними завданнями якого є:

  • забезпечення виконання студентами групи своїх обов`язків (контроль за виконанням навчального плану, пропусками занять і т.п.);
  • сприяння навчальній та творчій діяльності студентів групи;
  • забезпечення і захист прав та інтересів студентів групи;
  • сприяння у створенні необхідних умов для навчальної діяльності, проживання у гуртожитку і відпочинку студентів.

Список старост, їх заступників та профоргів можна переглянути за посиланням

Студентський профспілковий комітет - це виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу. А якщо простіше - то це команда ініціативних, творчих та самовідданих студентів, які працюють задля цікавого дозвілля, налагодження хороших побутових умов у коледжі, гуртожитку, пропагандує високі досягнення в навчанні, самореалізації, здорового способу життя серед усієї студентської громади.

Студентський координаційний центр праці – це орган студентського самоврядування, який безпосередньо займається пошуком вакансій для студентів коледжу та сприяє їхньому тимчасовому працевлаштуванню. Даний центр працює в рамках співпраці з КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР на основі договору. Координатор студентського центру праці – студентка групи ПМ 15-1 спеціальності «Прикладна математика» Шапошник Анастасія.

 

Склад структурних підрозділів студентського самоврядування

Новини студентського самоврядування